KASPER CZ Tunel pro zkoušení vrtulových motorů

K realizaci tunelu pro zkoušení vrtulových motorů byla využita starší opuštěná hala v průmyslovém areálu. Tunel je přibližně 50 metrů dlouhý a je ukončen na obou stranách ventilačními „komíny“ pro přívod a odvod vzduchu. Přerušen je dvěma ocelovými klecemi, které slouží pro vlastní uložení zkoušených motorů. Celý prostor je tedy plně využitý a navržený tak, aby zkušebna fungovala na jednom místě. Tunel po své délce mění svůj příčný profil. Proto jeho vlastní nosnou konstrukci tvoří jednotlivé dřevěné příčné rámy s roztečí 2 až 3 metry. Technologie systému bezpečnostních prvků byla zvolena na základě důkladného testování a dlouhodobých zkušeností. Rámy jsou proto z dřevěných „katrových“ impregnovaných trámů příslušné dimenze, kde rámové spoje tvoří vložené ocelové plechy a samovrtné kolíky. Tím je zajištěna tuhost spojů a příčná stabilita rámů. Rámy jsou vzájemně propojeny systémem vodorovných paždíků. Vnitřní plochy tunelu, podlaha, stěny a strop, jsou obedněny deskou OSB3 4PD. Vestavba ideálně zhodnotila prázdný nevyužívaný prostor, navíc v průmyslové zóně, která zcela splňuje podmínky pro náročný provoz, především z hlediska hlukových parametrů - celá dřevěná konstrukce tunelu je z akustických důvodů obezděna a zastropena železobetonovými panely, současně také odizolována. 

Tisková zpráva Tunel pro zkoušení vrtulových motorů

Produkty