Podporujeme

Skupina KASPER GROUP je významným sponzorem širokého spektra kulturních a sportovních aktivit v regionu Trutnova s cílem rozvoje místní kultury a sportu. Mezi hlavní oblasti patří podpora těchto kulturních akcí a sportovních týmů.

Skupina firem KASPER je generálním partnerem centra současného umění EPO1 v Trutnově, které bylo oficiálně otevřeno v květnu 2023. 

„Vážím si dlouholeté podpory pana Rudolfa Kaspera a firem KASPER, která směřuje do řady oblastí života v našem městě - do kultury, sportu, ale například i do vzdělání. Existují-li takovéto firmy a takoví podnikatelé, kteří žijí ve vzájemné symbióze s místem svého podnikání, kteří jsou schopni a ochotni tento soulad a své město dlouhodobě významně podporovat, znamená to, že žijeme ve zdravé a funkční společnosti. Proto bych chtěl panu Kasperovi a jeho firmám poděkovat, poblahopřát k pětadvacátému výročí založení a popřát hodně štěstí a úspěchů do dalších let.“

– Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnov

Kultura

„Je tomu něco málo přes sedm let, co jsme otevírali středobod trutnovské kultury, tehdy zcela nové divadlo Uffo. Za tu dobu přineslo nejen Trutnovákům spoustu rozmanitých a věřím, že silných zážitků. Pan Rudolf Kasper a firmy KASPER podporují Uffo od začátku jeho existence a tato podpora za tu dobu dosáhla objemu, jenž je ve srovnatelných a často i větších městech výjimečný. Nám tato podpora dodává odvahu dělat naši práci bez kompromisů a co nejlépe. Dělat ji tak, abychom obohacovali a zpříjemňovali život co největšímu počtu našich občanů, a abychom šířili dobré jméno našeho krásného města v Česku i ve světě. Za to bych chtěl panu Kasperovi poděkovat a jeho firmám popřát mnoho dalších nejméně stejně úspěšných čtvrtstoletí.“

– MgA. Libor Kasík, ředitel Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas

Aktuálním a značně ambiciózním projektem rodiny Kasperových a jejich firem je zrod galerie současného umění EPO1 v prostorách bývalé trutnovské elektrárny. Její slavnostní otevření proběhlo v květnu 2023. Velkorysé prostory slouží k vystavování výtvarných děl současných umělců, včetně soch mimořádných rozměrů, které se do jiných galerií nevejdou. Mezi projekty galerie patří například budování sbírky děl mladých umělců, jejichž expozice je v EPO1 k vidění pod názvem Fresh Power. Za hranice tradičních výstavních prostor expandují sochy v rámci dalšího projektu EPO1 s názvem Power for Space, kdy jsou díla instalována do veřejných míst po celé republice. Pod hlavičkou Art Point pak lze navštěvovat kulturní akce pravidelně konané ve zrekonstruované kapli sv. Josefa ve Slavětíně.

V oblasti kultury podporujeme tyto projekty a instituce:

Sport

„Společnost Kasper dlouhodobě podporuje regionální sport, především v oblasti činnosti mládeže. Mezi spektrum podporovaných sportovních odvětví se dlouhodobě řadí atletika, cyklistika, lyžování a celá řada jednotlivých významných sportovních soutěží pořádaných v regionu Trutnovska.

Spolupráce s oddílem atletiky se vyvíjí více než 10 let a v současnosti je společnost Kasper generálním partnerem oddílu atletiky TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.. Vzájemná spolupráce se prohlubuje v návaznosti na rozvoj činnosti oddílu. Jednatel společnosti pan Kasper nedá nikomu nic zadarmo a s tím se shoduje i naše životní filozofie ve výchově mládeže. Trenéři oddílu atletiky musí dbát na komplexní rozvoj vlastností členů oddílu v oblasti vzdělávání, chování, zdraví a sportu, jedině tak sport přispívá k výchově mladé generace našeho města a regionu.

Osobně si vážím ochoty, postřehů a času pana Kaspera, když společně vyhodnocujeme účelnost a efektivitu vynaložených forem podpory a diskutujeme, jak dále rozvíjet naši vzájemnou spolupráci ve prospěch atletiky, sportu a výchovy mládeže.“

– Bc. Petr Musil, předseda oddílu atletiky a TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

V oblasti sportu podporujeme tyto oddíly, kluby a akce:

Školství

„Společnost KASPER každoročně naši školu sponzoruje formou finančního daru a poskytnutím kovo materiálu pro výuku. finanční dar je použit na pořízení nadstandardního vybavení pracovišť  a rovněž pro mimořádné ocenění nejlepších žáků v soutěžích „Strojař roku“ a „Nástrojař roku“. Pro zvýšení názornosti výuky a představivosti žáků tak byla v roce 2017 z těchto prostředků pořízena 3D tiskárna a digitální odměřování k CNC frézce. V případě soutěží žáků jejich mimořádné ocenění přispívá ke zvýšení motivace žáků zúčastnit se soutěže a dosáhnout co nejlepších výsledků. Jako sponzoring považuji i možnost žáků školy absolvovat ve společnosti KASPER odbornou praxi a tím získat praktické zkušenosti z oblastí moderních výrobních technologií.“

– Ing. Ladislav Sauer, ředitel SPŠ Trutnov

Čtěte Tři pohledy na jednu spolupráci – rozhovor s Ing. Ladislavem Sauerem o spolupráci školy a společnosti KASPER KOVO s.r.o. 

V oblasti vzdělávání podporujeme tyto instituce:

Charita

Podporujeme tyto charitativní projekty a organizace:

Produkty