O skupině

Vítejte na webové prezentaci skupiny firem KASPER GROUP, která zastřešuje firmy z oborů stavebnictví a strojírenství.

Cílem této prezentace je představení jednotlivých subjektů a poskytnutí souhrnného pohledu na naši činnost z hlediska ekonomických ukazatelů, zaměstnanosti, vlivu firem na životní prostředí a v neposlední řadě z hlediska vlivu na naše kulturní a společenské prostředí v regionu.

Děkujeme Vám za Vaši pozornost a budeme se těšit na Vaše případné dotazy.

Ing. Rudolf Kasper

Úvodní slovo

Cílem naší skupiny je spokojený zákazník, spokojení zaměstnanci a minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí. Pro dosažení těchto cílů jsou ve všech společnostech nastaveny příslušné mechanismy. Zejména se jedná o systém managementu jakosti, jehož součástí je také systém managementu životního prostředí a systém sledování spokojenosti zákazníků. Vedle toho jsou prováděny interní opakované průzkumy spokojenosti zaměstnanců, ze kterých jsou vyvozována odpovídající organizační opatření. Významným prvkem celé naší organizace je systém trvalého zlepšování, který je motorem neustálého zdokonalování výrobních a organizačních procesů.

Podstatným prvkem jsou také ekonomické výsledky naší činnosti, pro které jsou nastaveny jasné parametry v rámci jednotlivých firem skupiny. Pro tyto ukazatele je společný trvalý tlak na zvyšování efektivity a produktivity naší činnosti tak, aby bylo dosaženo dlouhodobé perspektivy všech našich firem v horizontu dalších generací.

Produkty